Batas Pambansa Bilang 238

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

MGA BATAS PAMBANSA

BATAS PAMBANSA BILANG. 238

BATAS PAMBANSA BLG. 238 - AN ACT CHANGING THE NAME OF BAGO CITY ELEMENTARY SCHOOL IN BAGO CITY, PROVINCE OF NEGROS OCCIDENTAL, TO PANG-ALA-ALANG PAARALANG HENERAL JUAN A. ARANETA

Section 1. The name of Bago City Elementary School in Bago City, Province of Negros Occidental, is hereby changed to Pang-alaalang Paaralang Heneral Juan A. Araneta.

Sec. 2. This Act shall take effect upon its approval.

Approved: September 12, 1982. (P.B. No. 1652)

chan robles virtual law library
Back to Main


Since 19.07.98.

chanrobles.com

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com


MGA BATAS PAMBANSA BLG. 201 - 250                  

 • Batas Pambansa Bilang 201

 • Batas Pambansa Bilang 202

 • Batas Pambansa Bilang 203

 • Batas Pambansa Bilang 204

 • Batas Pambansa Bilang 205

 • Batas Pambansa Bilang 206

 • Batas Pambansa Bilang 207

 • Batas Pambansa Bilang 208

 • Batas Pambansa Bilang 209

 • Batas Pambansa Bilang 210

 • Batas Pambansa Bilang 211

 • Batas Pambansa Bilang 212

 • Batas Pambansa Bilang 213

 • Batas Pambansa Bilang 214

 • Batas Pambansa Bilang 215

 • Batas Pambansa Bilang 216

 • Batas Pambansa Bilang 217

 • Batas Pambansa Bilang 218

 • Batas Pambansa Bilang 219

 • Batas Pambansa Bilang 220

 • Batas Pambansa Bilang 221

 • Batas Pambansa Bilang 222

 • Batas Pambansa Bilang 223

 • Batas Pambansa Bilang 224

 • Batas Pambansa Bilang 225

 • Batas Pambansa Bilang 226

 • Batas Pambansa Bilang 227

 • Batas Pambansa Bilang 228

 • Batas Pambansa Bilang 229

 • Batas Pambansa Bilang 230

 • Batas Pambansa Bilang 231

 • Batas Pambansa Bilang 232

 • Batas Pambansa Bilang 233

 • Batas Pambansa Bilang 234

 • Batas Pambansa Bilang 235

 • Batas Pambansa Bilang 236

 • Batas Pambansa Bilang 237

 • Batas Pambansa Bilang 238

 • Batas Pambansa Bilang 239

 • Batas Pambansa Bilang 240

 • Batas Pambansa Bilang 241

 • Batas Pambansa Bilang 242

 • Batas Pambansa Bilang 243

 • Batas Pambansa Bilang 244

 • Batas Pambansa Bilang 245

 • Batas Pambansa Bilang 246

 • Batas Pambansa Bilang 247

 • Batas Pambansa Bilang 248

 • Batas Pambansa Bilang 249

 • Batas Pambansa Bilang 250