Batas Pambansa Bilang 229

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

MGA BATAS PAMBANSA

BATAS PAMBANSA BILANG. 229

BATAS PAMBANSA BLG. 229 - AN ACT TO DEFINE THE COMPOSITION OF THE MERGED LUPONG TAGAPAGPAGANAP OF REGIONS NINE AND TWELVE, PROVIDE FOR SECTORAL REPRESENTATIVES IN THE SANGGUNIANG PAMPOOK OF SAID REGIONS, AMENDING FOR THIS PURPOSE SECTIONS FOUR AND TEN OF BATAS PAMBANSA BLG. 20, AND FOR OTHER PURPOSES

Section 1. Sec. 4 of Batas Pambansa Blg. 20 is hereby amended to read as follows:

"Sec. 4. The Sangguniang Pampook.
chanrobles.com


MGA BATAS PAMBANSA BLG. 201 - 250                  

 • Batas Pambansa Bilang 201

 • Batas Pambansa Bilang 202

 • Batas Pambansa Bilang 203

 • Batas Pambansa Bilang 204

 • Batas Pambansa Bilang 205

 • Batas Pambansa Bilang 206

 • Batas Pambansa Bilang 207

 • Batas Pambansa Bilang 208

 • Batas Pambansa Bilang 209

 • Batas Pambansa Bilang 210

 • Batas Pambansa Bilang 211

 • Batas Pambansa Bilang 212

 • Batas Pambansa Bilang 213

 • Batas Pambansa Bilang 214

 • Batas Pambansa Bilang 215

 • Batas Pambansa Bilang 216

 • Batas Pambansa Bilang 217

 • Batas Pambansa Bilang 218

 • Batas Pambansa Bilang 219

 • Batas Pambansa Bilang 220

 • Batas Pambansa Bilang 221

 • Batas Pambansa Bilang 222

 • Batas Pambansa Bilang 223

 • Batas Pambansa Bilang 224

 • Batas Pambansa Bilang 225

 • Batas Pambansa Bilang 226

 • Batas Pambansa Bilang 227

 • Batas Pambansa Bilang 228

 • Batas Pambansa Bilang 229

 • Batas Pambansa Bilang 230

 • Batas Pambansa Bilang 231

 • Batas Pambansa Bilang 232

 • Batas Pambansa Bilang 233

 • Batas Pambansa Bilang 234

 • Batas Pambansa Bilang 235

 • Batas Pambansa Bilang 236

 • Batas Pambansa Bilang 237

 • Batas Pambansa Bilang 238

 • Batas Pambansa Bilang 239

 • Batas Pambansa Bilang 240

 • Batas Pambansa Bilang 241

 • Batas Pambansa Bilang 242

 • Batas Pambansa Bilang 243

 • Batas Pambansa Bilang 244

 • Batas Pambansa Bilang 245

 • Batas Pambansa Bilang 246

 • Batas Pambansa Bilang 247

 • Batas Pambansa Bilang 248

 • Batas Pambansa Bilang 249

 • Batas Pambansa Bilang 250