Batas Pambansa Bilang 210

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

MGA BATAS PAMBANSA

BATAS PAMBANSA BILANG. 210

BATAS PAMBANSA BLG. 210 - AN ACT CHANGING THE NAME OF TALOGTOG ELEMENTARY SCHOOL IN BARANGAY KIMMALABA MUNICIPALITY OF DOLORES PROVINCE OF ABRA, TO KIMMALABA ELEMENTARY SCHOOL

Section 1. The name of Talogtog Elementary School in Barangay Kimmalaba, Municipality of Dolores, Province of Abra, is hereby changed to Kimmalaba Elementary School.

Sec. 2. This Act shall take effect upon its approval.

Approved: March 25, 1982. (P.B. No. 803)

chan robles virtual law library
Back to Main


Since 19.07.98.

chanrobles.com

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com


MGA BATAS PAMBANSA BLG. 201 - 250                  

 • Batas Pambansa Bilang 201

 • Batas Pambansa Bilang 202

 • Batas Pambansa Bilang 203

 • Batas Pambansa Bilang 204

 • Batas Pambansa Bilang 205

 • Batas Pambansa Bilang 206

 • Batas Pambansa Bilang 207

 • Batas Pambansa Bilang 208

 • Batas Pambansa Bilang 209

 • Batas Pambansa Bilang 210

 • Batas Pambansa Bilang 211

 • Batas Pambansa Bilang 212

 • Batas Pambansa Bilang 213

 • Batas Pambansa Bilang 214

 • Batas Pambansa Bilang 215

 • Batas Pambansa Bilang 216

 • Batas Pambansa Bilang 217

 • Batas Pambansa Bilang 218

 • Batas Pambansa Bilang 219

 • Batas Pambansa Bilang 220

 • Batas Pambansa Bilang 221

 • Batas Pambansa Bilang 222

 • Batas Pambansa Bilang 223

 • Batas Pambansa Bilang 224

 • Batas Pambansa Bilang 225

 • Batas Pambansa Bilang 226

 • Batas Pambansa Bilang 227

 • Batas Pambansa Bilang 228

 • Batas Pambansa Bilang 229

 • Batas Pambansa Bilang 230

 • Batas Pambansa Bilang 231

 • Batas Pambansa Bilang 232

 • Batas Pambansa Bilang 233

 • Batas Pambansa Bilang 234

 • Batas Pambansa Bilang 235

 • Batas Pambansa Bilang 236

 • Batas Pambansa Bilang 237

 • Batas Pambansa Bilang 238

 • Batas Pambansa Bilang 239

 • Batas Pambansa Bilang 240

 • Batas Pambansa Bilang 241

 • Batas Pambansa Bilang 242

 • Batas Pambansa Bilang 243

 • Batas Pambansa Bilang 244

 • Batas Pambansa Bilang 245

 • Batas Pambansa Bilang 246

 • Batas Pambansa Bilang 247

 • Batas Pambansa Bilang 248

 • Batas Pambansa Bilang 249

 • Batas Pambansa Bilang 250