Batas Pambansa Bilang 789

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

MGA BATAS PAMBANSA

BATAS PAMBANSA BILANG. 789

BATAS PAMBANSA BLG. 789 - AN ACT CONSTITUTING SITIOS OF BAGONG NAYON, COGEO VILLAGE, MAKULIS, UPPER KAMIAS, LOWER KAMIAS, BULUSUKIN AND SAPANG PAPASAK, ALL IN BARANGAY DELA PAZ, MUNICIPALITY OF ANTIPOLO, PROVINCE OF RIZAL, INTO A NEW BARANGAY TO BE KNOWN AS BARANGAY BAGONG NAYON

Section 1. The sitios of Bagong Nayon, Cogeo Village, Makulis, Upper Kamias, Lower Kamias, Bulusukin and Sapang Papasak all in Barangay Dela Paz, Municipality of Antipolo, Province of Rizal, are hereby separated from Barangay Dela Paz and constituted into a new barangay of the said municipality to be known as Barangay Bagong Nayon.

Sec. 2. Barangay Bagong Nayon shall include the area bounded by: N
chanrobles.com


MGA BATAS PAMBANSA BLG. 751 - 800                  

 • Batas Pambansa Bilang 751

 • Batas Pambansa Bilang 752

 • Batas Pambansa Bilang 753

 • Batas Pambansa Bilang 754

 • Batas Pambansa Bilang 755

 • Batas Pambansa Bilang 756

 • Batas Pambansa Bilang 757

 • Batas Pambansa Bilang 758

 • Batas Pambansa Bilang 759

 • Batas Pambansa Bilang 760

 • Batas Pambansa Bilang 761

 • Batas Pambansa Bilang 762

 • Batas Pambansa Bilang 763

 • Batas Pambansa Bilang 764

 • Batas Pambansa Bilang 765

 • Batas Pambansa Bilang 766

 • Batas Pambansa Bilang 767

 • Batas Pambansa Bilang 768

 • Batas Pambansa Bilang 769

 • Batas Pambansa Bilang 770

 • Batas Pambansa Bilang 771

 • Batas Pambansa Bilang 772

 • Batas Pambansa Bilang 773

 • Batas Pambansa Bilang 774

 • Batas Pambansa Bilang 775

 • Batas Pambansa Bilang 776

 • Batas Pambansa Bilang 777

 • Batas Pambansa Bilang 778

 • Batas Pambansa Bilang 779

 • Batas Pambansa Bilang 780

 • Batas Pambansa Bilang 781

 • Batas Pambansa Bilang 782

 • Batas Pambansa Bilang 783

 • Batas Pambansa Bilang 784

 • Batas Pambansa Bilang 785

 • Batas Pambansa Bilang 786

 • Batas Pambansa Bilang 787

 • Batas Pambansa Bilang 788

 • Batas Pambansa Bilang 789

 • Batas Pambansa Bilang 790

 • Batas Pambansa Bilang 791

 • Batas Pambansa Bilang 792

 • Batas Pambansa Bilang 793

 • Batas Pambansa Bilang 794

 • Batas Pambansa Bilang 795

 • Batas Pambansa Bilang 796

 • Batas Pambansa Bilang 797

 • Batas Pambansa Bilang 798

 • Batas Pambansa Bilang 799

 • Batas Pambansa Bilang 800