Batas Pambansa Bilang 784

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

MGA BATAS PAMBANSA

BATAS PAMBANSA BILANG. 784

BATAS PAMBANSA BLG. 784 - AN ACT CREATING BARANGAY CAPRI IN QUEZON CITY, METRO MANILA

Section 1. Capri in Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City, Metro Manila, is hereby separated from the said barangay and constituted into a distinct and independent barangay of said city to be known as Barangay Capri with the following technical description: north
chanrobles.com


MGA BATAS PAMBANSA BLG. 751 - 800                  

 • Batas Pambansa Bilang 751

 • Batas Pambansa Bilang 752

 • Batas Pambansa Bilang 753

 • Batas Pambansa Bilang 754

 • Batas Pambansa Bilang 755

 • Batas Pambansa Bilang 756

 • Batas Pambansa Bilang 757

 • Batas Pambansa Bilang 758

 • Batas Pambansa Bilang 759

 • Batas Pambansa Bilang 760

 • Batas Pambansa Bilang 761

 • Batas Pambansa Bilang 762

 • Batas Pambansa Bilang 763

 • Batas Pambansa Bilang 764

 • Batas Pambansa Bilang 765

 • Batas Pambansa Bilang 766

 • Batas Pambansa Bilang 767

 • Batas Pambansa Bilang 768

 • Batas Pambansa Bilang 769

 • Batas Pambansa Bilang 770

 • Batas Pambansa Bilang 771

 • Batas Pambansa Bilang 772

 • Batas Pambansa Bilang 773

 • Batas Pambansa Bilang 774

 • Batas Pambansa Bilang 775

 • Batas Pambansa Bilang 776

 • Batas Pambansa Bilang 777

 • Batas Pambansa Bilang 778

 • Batas Pambansa Bilang 779

 • Batas Pambansa Bilang 780

 • Batas Pambansa Bilang 781

 • Batas Pambansa Bilang 782

 • Batas Pambansa Bilang 783

 • Batas Pambansa Bilang 784

 • Batas Pambansa Bilang 785

 • Batas Pambansa Bilang 786

 • Batas Pambansa Bilang 787

 • Batas Pambansa Bilang 788

 • Batas Pambansa Bilang 789

 • Batas Pambansa Bilang 790

 • Batas Pambansa Bilang 791

 • Batas Pambansa Bilang 792

 • Batas Pambansa Bilang 793

 • Batas Pambansa Bilang 794

 • Batas Pambansa Bilang 795

 • Batas Pambansa Bilang 796

 • Batas Pambansa Bilang 797

 • Batas Pambansa Bilang 798

 • Batas Pambansa Bilang 799

 • Batas Pambansa Bilang 800