Republic Act No. 1674

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

REPUBLIC ACTS
REPUBLIC ACT NO. 1674
REPUBLIC ACT NO. 1674 - AN ACT CONVERTING CERTAIN SITIOS IN THE MUNICIPALITY OF BANSALAN, PROVINCE OF DAVAO, INTO BARRIOS
Section 1. The sitios of Buas, Mabunga, Manga, Tacul, Kanapolo, San Isidro, San Miguel, Bacongan, Dalawinon, New Clarin, Kasuga, Rizal, Dalumay, Darapuay, Kinuskusan, Tubod, Bitaug, Libertad, Buenavista, Mabini, Pananag, Union, Upper Managa, Mabuhay, Bonifacio, San Vicente, Kibao, Tinongtongan, Kabasagan, Tuwak, Maliit Digos, Tamlangon, New Katipunan, Upper Sacub, Sinarangan, Kibuaya, and Managa, Municipality of Bansalan, Province of Davao, are converted into barrios of said municipality, to be known as the barrios of Buas, Mabunga, Manga, Tacul, Kanapolo, San Isidro, San Miguel, Bacongan, Dalawinon, New Clarin, Kasuga, Rizal, Dalumay, Darapuay, Kinuskusan, Tubod, Bitaug, Libertad, Buenavista, Mabini, Pananag, Union, Upper Managa, Mabuhay, Bonifacio, San Vicente, Kibao, Tinongtongan, Kabasagan, Tuwak, Maliit Digos, Tamlangon, New Katipunan, Upper Sacub, Sinaragan, Kibuaya and Managa, respectively.

Sec. 2. This Act shall take effect upon its approval.cralaw

Approved: June 20, 1957

chanrobles virtual law library
Back to Main

chanroblesvirtuallawlibrary

chanrobles.com

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com


REPUBLIC ACT NOS. 1601 - 1700                  

 • Republic Act No. 1601

 • Republic Act No. 1602

 • Republic Act No. 1603

 • Republic Act No. 1604

 • Republic Act No. 1605

 • Republic Act No. 1607

 • Republic Act No. 1608

 • Republic Act No. 1609

 • Republic Act No. 1610

 • Republic Act No. 1606

 • Republic Act No. 1611

 • Republic Act No. 1612

 • Republic Act No. 1613

 • Republic Act No. 1614

 • Republic Act No. 1615

 • Republic Act No. 1616

 • Republic Act No. 1617

 • Republic Act No. 1618

 • Republic Act No. 1619

 • Republic Act No. 1620

 • Republic Act No. 1621

 • Republic Act No. 1622

 • Republic Act No. 1623

 • Republic Act No. 1624

 • Republic Act No. 1625

 • Republic Act No. 1626

 • Republic Act No. 1627

 • Republic Act No. 1628

 • Republic Act No. 1629

 • Republic Act No. 1630

 • Republic Act No. 1631

 • Republic Act No. 1632

 • Republic Act No. 1633

 • Republic Act No. 1634

 • Republic Act No. 1635

 • Republic Act No. 1636

 • Republic Act No. 1637

 • Republic Act No. 1638

 • Republic Act No. 1639

 • Republic Act No. 1640

 • Republic Act No. 1641

 • Republic Act No. 1642

 • Republic Act No. 1643

 • Republic Act No. 1644

 • Republic Act No. 1645

 • Republic Act No. 1646

 • Republic Act No. 1647

 • Republic Act No. 1648

 • Republic Act No. 1649

 • Republic Act No. 1650

 • Republic Act No. 1651

 • Republic Act No. 1652

 • Republic Act No. 1653

 • Republic Act No. 1654

 • Republic Act No. 1655

 • Republic Act No. 1656

 • Republic Act No. 1657

 • Republic Act No. 1658

 • Republic Act No. 1659

 • Republic Act No. 1660

 • Republic Act No. 1661

 • Republic Act No. 1662

 • Republic Act No. 1663

 • Republic Act No. 1664

 • Republic Act No. 1665

 • Republic Act No. 1666

 • Republic Act No. 1667

 • Republic Act No. 1668

 • Republic Act No. 1669

 • Republic Act No. 1670

 • Republic Act No. 1671

 • Republic Act No. 1672

 • Republic Act No. 1673

 • Republic Act No. 1674

 • Republic Act No. 1675

 • Republic Act No. 1676

 • Republic Act No. 1677

 • Republic Act No. 1678

 • Republic Act No. 1679

 • Republic Act No. 1680

 • Republic Act No. 1681

 • Republic Act No. 1682

 • Republic Act No. 1683

 • Republic Act No. 1684

 • Republic Act No. 1685

 • Republic Act No. 1686

 • Republic Act No. 1687

 • Republic Act No. 1688

 • Republic Act No. 1689

 • Republic Act No. 1690

 • Republic Act No. 1691

 • Republic Act No. 1692

 • Republic Act No. 1693

 • Republic Act No. 1694

 • Republic Act No. 1695

 • Republic Act No. 1696

 • Republic Act No. 1697

 • Republic Act No. 1698

 • Republic Act No. 1699

 • Republic Act No. 1700