Batas Pambansa Bilang 841

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

MGA BATAS PAMBANSA

BATAS PAMBANSA BILANG. 841

BATAS PAMBANSA BLG. 841 - AN ACT CHANGING THE NAME OF MABABANG PAARALAN NG HAGONOY IN THE MUNICIPALITY OF TAGIG, METRO MANILA, TO MABABANG PAARALANG CIRIACO P. TINGA

Section 1. The name of Mababang Paaralan ng Hagonoy in the Municipality of Tagig, Metro Manila, is hereby changed to Mababang Paaralang Ciriaco P. Tinga.

Sec. 2. This Act shall take effect upon its approval.

Enacted without executive approval, April 27, 1984.

chan robles virtual law library
Back to Main


Since 19.07.98.

chanrobles.com

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com


MGA BATAS PAMBANSA BLG. 801 - 850                  

 • Batas Pambansa Bilang 801

 • Batas Pambansa Bilang 802

 • Batas Pambansa Bilang 803

 • Batas Pambansa Bilang 804

 • Batas Pambansa Bilang 805

 • Batas Pambansa Bilang 806

 • Batas Pambansa Bilang 807

 • Batas Pambansa Bilang 808

 • Batas Pambansa Bilang 809

 • Batas Pambansa Bilang 810

 • Batas Pambansa Bilang 811

 • Batas Pambansa Bilang 812

 • Batas Pambansa Bilang 813

 • Batas Pambansa Bilang 814

 • Batas Pambansa Bilang 815

 • Batas Pambansa Bilang 816

 • Batas Pambansa Bilang 817

 • Batas Pambansa Bilang 818

 • Batas Pambansa Bilang 819

 • Batas Pambansa Bilang 820

 • Batas Pambansa Bilang 821

 • Batas Pambansa Bilang 822

 • Batas Pambansa Bilang 823

 • Batas Pambansa Bilang 824

 • Batas Pambansa Bilang 825

 • Batas Pambansa Bilang 826

 • Batas Pambansa Bilang 827

 • Batas Pambansa Bilang 828

 • Batas Pambansa Bilang 829

 • Batas Pambansa Bilang 830

 • Batas Pambansa Bilang 831

 • Batas Pambansa Bilang 832

 • Batas Pambansa Bilang 833

 • Batas Pambansa Bilang 834

 • Batas Pambansa Bilang 835

 • Batas Pambansa Bilang 836

 • Batas Pambansa Bilang 837

 • Batas Pambansa Bilang 838

 • Batas Pambansa Bilang 839

 • Batas Pambansa Bilang 840

 • Batas Pambansa Bilang 841

 • Batas Pambansa Bilang 842

 • Batas Pambansa Bilang 843

 • Batas Pambansa Bilang 844

 • Batas Pambansa Bilang 845

 • Batas Pambansa Bilang 846

 • Batas Pambansa Bilang 847

 • Batas Pambansa Bilang 848

 • Batas Pambansa Bilang 849

 • Batas Pambansa Bilang 850