Batas Pambansa Bilang 708

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

MGA BATAS PAMBANSA

BATAS PAMBANSA BILANG. 708

BATAS PAMBANSA BLG. 708 - AN ACT TO CHANGE THE NAME OF DR. SIXTO ANTONIO ELEMENTARY SCHOOL UNIT I IN BARANGAY BAMBANG, MUNICIPALITY OF PASIG, METRO MANILA, TO BAMBANG ELEMENTARY SCHOOL

Section 1. The name of Dr. Sixto Antonio Elementary School Unit I in Barangay Bambang, Pasig, Metro Manila, is hereby changed to Bambang Elementary School.

Sec. 2. This Act shall take effect upon its approval.

Approved: April 13, 1984.

chan robles virtual law library
Back to Main


Since 19.07.98.

chanrobles.com

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com


MGA BATAS PAMBANSA BLG. 701 - 750                  

 • Batas Pambansa Bilang 701

 • Batas Pambansa Bilang 702

 • Batas Pambansa Bilang 703

 • Batas Pambansa Bilang 704

 • Batas Pambansa Bilang 705

 • Batas Pambansa Bilang 706

 • Batas Pambansa Bilang 707

 • Batas Pambansa Bilang 708

 • Batas Pambansa Bilang 709

 • Batas Pambansa Bilang 710

 • Batas Pambansa Bilang 711

 • Batas Pambansa Bilang 712

 • Batas Pambansa Bilang 713

 • Batas Pambansa Bilang 714

 • Batas Pambansa Bilang 715

 • Batas Pambansa Bilang 716

 • Batas Pambansa Bilang 717

 • Batas Pambansa Bilang 718

 • Batas Pambansa Bilang 719

 • Batas Pambansa Bilang 720

 • Batas Pambansa Bilang 721

 • Batas Pambansa Bilang 722

 • Batas Pambansa Bilang 723

 • Batas Pambansa Bilang 724

 • Batas Pambansa Bilang 725

 • Batas Pambansa Bilang 726

 • Batas Pambansa Bilang 727

 • Batas Pambansa Bilang 728

 • Batas Pambansa Bilang 729

 • Batas Pambansa Bilang 730

 • Batas Pambansa Bilang 731

 • Batas Pambansa Bilang 732

 • Batas Pambansa Bilang 733

 • Batas Pambansa Bilang 734

 • Batas Pambansa Bilang 735

 • Batas Pambansa Bilang 736

 • Batas Pambansa Bilang 737

 • Batas Pambansa Bilang 738

 • Batas Pambansa Bilang 739

 • Batas Pambansa Bilang 740

 • Batas Pambansa Bilang 741

 • Batas Pambansa Bilang 742

 • Batas Pambansa Bilang 743

 • Batas Pambansa Bilang 744

 • Batas Pambansa Bilang 745

 • Batas Pambansa Bilang 746

 • Batas Pambansa Bilang 747

 • Batas Pambansa Bilang 748

 • Batas Pambansa Bilang 749

 • Batas Pambansa Bilang 750