Republic Act No. 7596

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

REPUBLIC ACTS
REPUBLIC ACT NO. 7596
REPUBLIC ACT NO. 7596 - ISANG BATAS NA NAGDEDEKLARA SA IKA-2 NG SETYEMBRE BILANG ARAW NG NUEBA ESIHA AT TANGING WALANG GAWAING ARAW O SPECIAL NONWORKING HOLIDAY SA LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA

SEKSYON 1. Ang ika-2 ng Setyembre ng bawat taon ay sa pamamagitan dito idinedeklara bilang Araw ng Nueba Esiha at isang tanging walang pasok na araw sa Lalawigan ng Nueba Esiha.

SEKSYON 2. Ang Batas na ito ay magkakabisa labinlimang (15) araw pagkatapos na malathala ito sa isang pambansang pahayagan.

Approved: June 2, 1992

chanrobles virtual law library
Back to Main

chanroblesvirtuallawlibrary


chanrobles.com

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com


REPUBLIC ACT NOS. 7501 - 7600                  

 • Republic Act No. 7501

 • Republic Act No. 7502

 • Republic Act No. 7503

 • Republic Act No. 7504

 • Republic Act No. 7505

 • Republic Act No. 7506

 • Republic Act No. 7507

 • Republic Act No. 7508

 • Republic Act No. 7509

 • Republic Act No. 7510

 • Republic Act No. 7511

 • Republic Act No. 7512

 • Republic Act No. 7513

 • Republic Act No. 7514

 • Republic Act No. 7515

 • Republic Act No. 7516

 • Republic Act No. 7517

 • Republic Act No. 7518

 • Republic Act No. 7519

 • Republic Act No. 7520

 • Republic Act No. 7521

 • Republic Act No. 7522

 • Republic Act No. 7523

 • Republic Act No. 7524

 • Republic Act No. 7525

 • Republic Act No. 7526

 • Republic Act No. 7527

 • Republic Act No. 7528

 • Republic Act No. 7529

 • Republic Act No. 7530

 • Republic Act No. 7531

 • Republic Act No. 7532

 • Republic Act No. 7533

 • Republic Act No. 7534

 • Republic Act No. 7535

 • Republic Act No. 7536

 • Republic Act No. 7537

 • Republic Act No. 7538

 • Republic Act No. 7539

 • Republic Act No. 7540

 • Republic Act No. 7541

 • Republic Act No. 7542

 • Republic Act No. 7543

 • Republic Act No. 7544

 • Republic Act No. 7545

 • Republic Act No. 7546

 • Republic Act No. 7547

 • Republic Act No. 7548

 • Republic Act No. 7549

 • Republic Act No. 7550

 • Republic Act No. 7551

 • Republic Act No. 7552

 • Republic Act No. 7553

 • Republic Act No. 7554

 • Republic Act No. 7555

 • Republic Act No. 7556

 • Republic Act No. 7557

 • Republic Act No. 7558

 • Republic Act No. 7559

 • Republic Act No. 7560

 • Republic Act No. 7561

 • Republic Act No. 7562

 • Republic Act No. 7563

 • Republic Act No. 7564

 • Republic Act No. 7565

 • Republic Act No. 7566

 • Republic Act No. 7567

 • Republic Act No. 7568

 • Republic Act No. 7569

 • Republic Act No. 7570

 • Republic Act No. 7571

 • Republic Act No. 7572

 • Republic Act No. 7573

 • Republic Act No. 7574

 • Republic Act No. 7575

 • Republic Act No. 7576

 • Republic Act No. 7577

 • Republic Act No. 7578

 • Republic Act No. 7579

 • Republic Act No. 7580

 • Republic Act No. 7581

 • Republic Act No. 7582

 • Republic Act No. 7583

 • Republic Act No. 7584

 • Republic Act No. 7585

 • Republic Act No. 7586

 • Republic Act No. 7587

 • Republic Act No. 7588

 • Republic Act No. 7589

 • Republic Act No. 7590

 • Republic Act No. 7591

 • Republic Act No. 7592

 • Republic Act No. 7593

 • Republic Act No. 7594

 • Republic Act No. 7595

 • Republic Act No. 7596

 • Republic Act No. 7597

 • Republic Act No. 7598

 • Republic Act No. 7599

 • Republic Act No. 7600