Republic Act No. 7427

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

REPUBLIC ACTS
REPUBLIC ACT NO. 7427
REPUBLIC ACT NO. 7427 - ISANG BATAS NA BUMABAGO SA PAMBAYANG PAGAMUTAN SA BAYAN NG CUYAPO, LALAWIGAN NG NWEBA ESIHA, NA MAGING ISANG PANGKALUSUGANG TANGGAPAN NA MAY LIMANG KAMA, NA TATAWAGING PANGKALUSUGANG TANGGAPAN NG CUYAPO, AT NAGLALAAN NG PONDO PARA DITO

SEKSYON 1. Ang pambayang pagamutan sa Bayan ng Cuyapo, Lalawigan ng Nweba Esiha, ay binabago sa pamamagitan ng Batas na ito na maging isang pangkalusugang tanggapan na may limang kama, na tatawaging Pangkalusugang Tanggapan ng Cuyapo.

SEKSYON 2. Ang halagang kakailanganin upang ipatupad ang mga probisyon ng Batas na ito ay isasama sa Batas ng Pangkalahatang Gugulin sa susunod na taon matapos pagtibayin ang Batas na ito at sa iba pang sumusunod na taon pagkaraan nito.

SEKSYON 3. Ang Batas na ito ay magkakabisa sa sandaling mapagtibay.

Pinagtibay: April 14, 1992

chanrobles virtual law library
Back to Main

chanroblesvirtuallawlibrary


chanrobles.comChanRobles Professional Review, Inc.

ChanRobles Professional Review, Inc. : www.chanroblesprofessionalreview.com
ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com
ChanRobles CPA Review Online

ChanRobles CPALE Review Online : www.chanroblescpareviewonline.com
ChanRobles Special Lecture Series

ChanRobles Special Lecture Series - Memory Man : www.chanroblesbar.com/memoryman

REPUBLIC ACT NOS. 7401 - 7500                  

 • Republic Act No. 7401

 • Republic Act No. 7402

 • Republic Act No. 7403

 • Republic Act No. 7404

 • Republic Act No. 7405

 • Republic Act No. 7406

 • Republic Act No. 7407

 • Republic Act No. 7408

 • Republic Act No. 7409

 • Republic Act No. 7410

 • Republic Act No. 7411

 • Republic Act No. 7412

 • Republic Act No. 7413

 • Republic Act No. 7414

 • Republic Act No. 7415

 • Republic Act No. 7416

 • Republic Act No. 7417

 • Republic Act No. 7418

 • Republic Act No. 7419

 • Republic Act No. 7420

 • Republic Act No. 7421

 • Republic Act No. 7422

 • Republic Act No. 7423

 • Republic Act No. 7424

 • Republic Act No. 7425

 • Republic Act No. 7426

 • Republic Act No. 7427

 • Republic Act No. 7428

 • Republic Act No. 7429

 • Republic Act No. 7430

 • Republic Act No. 7431

 • Republic Act No. 7432

 • Republic Act No. 7433

 • Republic Act No. 7434

 • Republic Act No. 7435

 • Republic Act No. 7436

 • Republic Act No. 7437

 • Republic Act No. 7438

 • Republic Act No. 7439

 • Republic Act No. 7440

 • Republic Act No. 7441

 • Republic Act No. 7442

 • Republic Act No. 7443

 • Republic Act No. 7444

 • Republic Act No. 7445

 • Republic Act No. 7446

 • Republic Act No. 7447

 • Republic Act No. 7448

 • Republic Act No. 7449

 • Republic Act No. 7450

 • Republic Act No. 7451

 • Republic Act No. 7452

 • Republic Act No. 7453

 • Republic Act No. 7454

 • Republic Act No. 7455

 • Republic Act No. 7456

 • Republic Act No. 7457

 • Republic Act No. 7458

 • Republic Act No. 7459

 • Republic Act No. 7460

 • Republic Act No. 7461

 • Republic Act No. 7462

 • Republic Act No. 7463

 • Republic Act No. 7464

 • Republic Act No. 7465

 • Republic Act No. 7466

 • Republic Act No. 7467

 • Republic Act No. 7468

 • Republic Act No. 7469

 • Republic Act No. 7470

 • Republic Act No. 7471

 • Republic Act No. 7472

 • Republic Act No. 7473

 • Republic Act No. 7474

 • Republic Act No. 7475

 • Republic Act No. 7476

 • Republic Act No. 7477

 • Republic Act No. 7478

 • Republic Act No. 7479

 • Republic Act No. 7480

 • Republic Act No. 7481

 • Republic Act No. 7482

 • Republic Act No. 7483

 • Republic Act No. 7484

 • Republic Act No. 7485

 • Republic Act No. 7486

 • Republic Act No. 7487

 • Republic Act No. 7488

 • Republic Act No. 7489

 • Republic Act No. 7490

 • Republic Act No. 7491

 • Republic Act No. 7492

 • Republic Act No. 7493

 • Republic Act No. 7494

 • Republic Act No. 7495

 • Republic Act No. 7496

 • Republic Act No. 7497

 • Republic Act No. 7498

 • Republic Act No. 7499

 • Republic Act No. 7500