Republic Act No. 2469

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

REPUBLIC ACTS
REPUBLIC ACT NO. 2469
REPUBLIC ACT NO. 2469 - AN ACT CREATING THE BARRIOS OF QUEZON, HINAONAWAN, CAPOTO-AN, VICTORY, SAN JORGE, STO. TOMAS, BALUGO, QUIRINO, CATOTO-GAN, TAGAN-AYAN, HANGI, GEGUINTA, ROXAS, SAN ANDRES, SAN JOSE, DEL PILAR, JOLEJOLE, EPAO, SAN ISIDRO, BUGAY, LOURDES, LAKANDOLA, MATELARAG AND SAN FERNANDO IN THE MUNICIPALITY OF LAS NAVAS, PROVINCE OF SAMAR
Section 1. The following barrios are hereby created in the Municipality of Las Navas, Province of Samar:

(1) Barrio of Quezon, consisting of the sitios of Bayang, Egot, Caglebas, Panonorhon, Galotan, Malingon and Holempao;

(2) Barrio of Hinaonawan, consisting of the sitios of Makatol, Linao, Pagdadalitan, Kauro-anan and Magtawid;

(3) Barrio of Capoto-an, consisting of the sitios of Da-og, Cambeyawa, Baloto-an, Balagon, Malangrop, Eva and Pating;

(4) Barrio of Victory, consisting of the sitios of Camanlay, Malapoy, Odiong, Dagopay, Taloto, Caglibas, Cagbatang, Pamalbagan, Banga and Macapito;

(5) Barrio of San Jorge, consisting of the sitios of Dadanao, Mayanahao, Cambaong, Nasipit and Gaas;

(6) Barrio of Sto. Tomas, consisting of the sitios of Hilabaan, Balocawe, Paghadnan and Cabaywa;

(7) Barrio of Balugo, consisting of the sitios of Balugo, Rohag, and Polid;

(8) Barrio of Quirino, consisting of the sitios of Paglilinti-an, Linao, Pangasi-an, Panlaran, Calingatangan, Cany-ayac, Catotobagan and Panding;

(9) Barrio of Catoto-gan, consisting of the sitios of Lasa-on Cadadaha-an, Maybato and Carnaga;

(10) Barrio of Tagan-ayan, consisting of the sitios of Cabayhan, Balerig, Hepeli, Macapenda, Guensoc-an and Panenehuran;

(11) Barrio of Hangi, consisting of the sitios of Babtuhan, Palanas, Palijon and Lut-o;

(12) Barrio of Geguinta, consisting of the sitios of Inoloran, Maylawa-an, Line-ad, Mangnirocan, Barayong and Mayoga;

(13) Barrio of Roxas, consisting of the sitios of Bigaghon, Bugay, Nalumsan, Cambungad and Camaniwan;

(14) Barrio of San Andres, consisting of the sitios of Malbog, Mabawang, Mugos, Cagtutu-og, Pun-od, Can-ayog and Guinbalut-an;

(15) Barrio of San Jose, consisting of the sitios of Anongo, Tultula, Camangarin, Canlukisa and Mayapangan;

(16) Barrio of Del Pilar, consisting of the sitios of Liro-an, Maglolo, Tagaw-acan, Balirig and Dap-dap;

(17) Barrio of Jolejole, consisting of the sitios of Cabuntan, Cancuros, Malaibog and Butnga nga Dalan;

(18) Barrio of Epao, consisting of the sitios of Nagcalahog, Pakakagaingan, Cabunga-an and Cansuming;

(19) Barrio of San Isidro, consisting of the sitios of Himagango, Mabagna, Cagpapangao, Mocboc, Penipisacan and Cambagniohan;

(20) Barrio of Bugay, consisting of the sitios of Cagbubulo, Lonoy, Cagdara-o, Limaro and Cagtitibac;

(21) Barrio of Lourdes, consisting of the sitios of Tabon, Maydapdap, Caligbas, Caningag, Panoypoy, Maogay and Bacsal;

(22) Barrio of Lakandola, consisting of the sitios of Cahagnaya-an, Arogayao, Polipog, Macaliwanag and Nabaye;

(23) Barrio of Matelarag, consisting of the sitios of Caglebas and Babawang; and

(24) Barrio San Fernando, consisting of the sitios of Palijon, Capongot and Lalyogan.

Sec. 2. This Act shall take effect upon its approval.

Enacted without executive approval, June 21, 1959.

Back to Main

chanroblesvirtuallawlibrary

chanrobles.com

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com


REPUBLIC ACT NOS. 2401 - 2500                  

 • Republic Act No. 2401

 • Republic Act No. 2402

 • Republic Act No. 2403

 • Republic Act No. 2404

 • Republic Act No. 2405

 • Republic Act No. 2406

 • Republic Act No. 2407

 • Republic Act No. 2408

 • Republic Act No. 2409

 • Republic Act No. 2410

 • Republic Act No. 2411

 • Republic Act No. 2412

 • Republic Act No. 2413

 • Republic Act No. 2414

 • Republic Act No. 2415

 • Republic Act No. 2416

 • Republic Act No. 2417

 • Republic Act No. 2418

 • Republic Act No. 2419

 • Republic Act No. 2420

 • Republic Act No. 2421

 • Republic Act No. 2422

 • Republic Act No. 2423

 • Republic Act No. 2424

 • Republic Act No. 2425

 • Republic Act No. 2426

 • Republic Act No. 2427

 • Republic Act No. 2428

 • Republic Act No. 2429

 • Republic Act No. 2430

 • Republic Act No. 2431

 • Republic Act No. 2432

 • Republic Act No. 2433

 • Republic Act No. 2434

 • Republic Act No. 2435

 • Republic Act No. 2436

 • Republic Act No. 2437

 • Republic Act No. 2438

 • Republic Act No. 2439

 • Republic Act No. 2440

 • Republic Act No. 2441

 • Republic Act No. 2442

 • Republic Act No. 2443

 • Republic Act No. 2444

 • Republic Act No. 2445

 • Republic Act No. 2446

 • Republic Act No. 2447

 • Republic Act No. 2448

 • Republic Act No. 2449

 • Republic Act No. 2450

 • Republic Act No. 2451

 • Republic Act No. 2452

 • Republic Act No. 2453

 • Republic Act No. 2454

 • Republic Act No. 2455

 • Republic Act No. 2456

 • Republic Act No. 2457

 • Republic Act No. 2458

 • Republic Act No. 2459

 • Republic Act No. 2460

 • Republic Act No. 2461

 • Republic Act No. 2462

 • Republic Act No. 2463

 • Republic Act No. 2464

 • Republic Act No. 2465

 • Republic Act No. 2466

 • Republic Act No. 2467

 • Republic Act No. 2468

 • Republic Act No. 2469

 • Republic Act No. 2470

 • Republic Act No. 2471

 • Republic Act No. 2472

 • Republic Act No. 2473

 • Republic Act No. 2474

 • Republic Act No. 2475

 • Republic Act No. 2476

 • Republic Act No. 2477

 • Republic Act No. 2478

 • Republic Act No. 2479

 • Republic Act No. 2480

 • Republic Act No. 2481

 • Republic Act No. 2482

 • Republic Act No. 2483

 • Republic Act No. 2484

 • Republic Act No. 2485

 • Republic Act No. 2486

 • Republic Act No. 2487

 • Republic Act No. 2488

 • Republic Act No. 2489

 • Republic Act No. 2490

 • Republic Act No. 2491

 • Republic Act No. 2492

 • Republic Act No. 2493

 • Republic Act No. 2494

 • Republic Act No. 2495

 • Republic Act No. 2496

 • Republic Act No. 2497

 • Republic Act No. 2498

 • Republic Act No. 2499

 • Republic Act No. 2500