Republic Act No. 2465


PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

REPUBLIC ACTS
REPUBLIC ACT NO. 2465
REPUBLIC ACT NO. 2465 - AN ACT CREATING THE BARRIOS OF SALVACION, ROXAS, SUNDRA, SOLOSOGON, BAHAY, BANA-AO, AGRUPACION, ARAPISON, VICTORY, CAASLOMAN, BARABOD, NABULO, MAHAYAG, INORAGYAO, MABUHAY, LAMBAO, MOROPORO, CAMPEIG, CANIPULAN, GAJO, PANARO-AN, PERITO, PALALE AND CAGANAHAO IN THE MUNICIPALITY OF STA. MARGARITA, PROVINCE OF SAMAR
Section 1. The following barrios are hereby created in the Municipality of Sta. Margarita, Province of Samar:

(1) Barrio Salvacion, consisting of the sitios of Hemaangno, Tina, Kinabugsohan Pana-awan, and Bungnog;

(2) Barrio Roxas, consisting of the sitio of Panogoran, Misikpisik and Cadigamhon;

(3) Barrio Sundra, consisting of the sitios of Naporo and Pasig;

(4) Barrio Solsogon, consisting of the sitios of Cagbatilisan, Da-o, Cagsumhi, Calirangan, Nabura-West, Tigdaraja, Canmeriu and Mahabol;

(5) Barrio Bahay, consisting of the sitios of Panlulogayan, Canhurao, Pamamaliwan and Minorosan;

(6) Barrio Bana-ao, consisting of the sitios of Laboyao, Macatol, Cabariwan, Sinagoksokan, Kinarangdangan and Pasongon;

(7) Barrio Agrupacion, consisting of the sitio of Anoling;

(8) Barrio Arapison, consisting of the sitios of Bangon, Illawod, Guincatol-an Magcahibang and Campagote;

(9) Barrio Victory, consisting of the sitios of Hinaango, Lotang, Canati-an, Logos, Macalayalaya, Cahanagdongan and Ombo-bo;

(10) Barrio Caasloman, consisting of the sitios of Heogba, Natopo, Capudlosan, Cabacongan and Tibobnot;

(11) Barrio Burabod, consisting of the sitios of Caglagting, Epil, Malicolico and Canloncas;

(12) Barrio Nabulo, consisting of the sitios of Tibalad, Napuliron, Dalakit, Canamailon and Bakung;

(13) Barrio Mahayag, consisting of the sitios of Aliat, Pangalaw-an, Panihwan, Capantapan, Hecaloty, Maloyapayo, Barrayong and Cabatuan;

(14) Barrio Inoragyao, consisting of the sitios of Guin haran, Nabulo-Sur, Agusip, Canmalon, Pinamaliwan and Capinyahan;

(15) Barrio Mabuhay, consisting of the sitios of Can Tomas, Mueblo, Castillano and Cangkokong;

(16) Barrio Lambao, consisting of the sitios of Da-o, Nabora and Restituloriwa;

(17) Barrio Moroporo, consisting of the sitios of Lininiti-an and Magcayongod;

(18) Barrio Campeig, consisting of the sitios of Canba-nog, Sosocon, Alao and Felehan;

(19) Barrio Canipulan, consisting of the sitios of Cantimbang, Cancappilong and Cangodio;

(20) Barrio Gajo, consisting of the sitios of Malolonod, Guinbologo-an Canbanog and Biad;

(21) Barrio Panaro-an consisting of the sitio of Kinabogsocan, Cambanog and Caninaria;

(22) Barrio Perito, consisting of the sitios of Tinbobonot, Honoapan and Caboago-an;

(23) Barrio Palale, consisting of the sitios of Magdodilot, Saquib, Guinsohayan, Pangpang, Lobtong and Cataynazan; and

(24) Barrio Caganahao, consisting of the sitios of Pangogob-an, Lumaras and Hindang.

Sec. 2. This Act shall take effect upon its approval.

Enacted without executive approval, June 21, 1959.

Back to Main

chanroblesvirtuallawlibrary


chanrobles.comChanRobles Professional Review, Inc.

ChanRobles Professional Review, Inc. : www.chanroblesprofessionalreview.com
ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com
ChanRobles CPA Review Online

ChanRobles CPALE Review Online : www.chanroblescpareviewonline.com
ChanRobles Special Lecture Series

ChanRobles Special Lecture Series - Memory Man : www.chanroblesbar.com/memoryman

REPUBLIC ACT NOS. 2401 - 2500                  

 • Republic Act No. 2401

 • Republic Act No. 2402

 • Republic Act No. 2403

 • Republic Act No. 2404

 • Republic Act No. 2405

 • Republic Act No. 2406

 • Republic Act No. 2407

 • Republic Act No. 2408

 • Republic Act No. 2409

 • Republic Act No. 2410

 • Republic Act No. 2411

 • Republic Act No. 2412

 • Republic Act No. 2413

 • Republic Act No. 2414

 • Republic Act No. 2415

 • Republic Act No. 2416

 • Republic Act No. 2417

 • Republic Act No. 2418

 • Republic Act No. 2419

 • Republic Act No. 2420

 • Republic Act No. 2421

 • Republic Act No. 2422

 • Republic Act No. 2423

 • Republic Act No. 2424

 • Republic Act No. 2425

 • Republic Act No. 2426

 • Republic Act No. 2427

 • Republic Act No. 2428

 • Republic Act No. 2429

 • Republic Act No. 2430

 • Republic Act No. 2431

 • Republic Act No. 2432

 • Republic Act No. 2433

 • Republic Act No. 2434

 • Republic Act No. 2435

 • Republic Act No. 2436

 • Republic Act No. 2437

 • Republic Act No. 2438

 • Republic Act No. 2439

 • Republic Act No. 2440

 • Republic Act No. 2441

 • Republic Act No. 2442

 • Republic Act No. 2443

 • Republic Act No. 2444

 • Republic Act No. 2445

 • Republic Act No. 2446

 • Republic Act No. 2447

 • Republic Act No. 2448

 • Republic Act No. 2449

 • Republic Act No. 2450

 • Republic Act No. 2451

 • Republic Act No. 2452

 • Republic Act No. 2453

 • Republic Act No. 2454

 • Republic Act No. 2455

 • Republic Act No. 2456

 • Republic Act No. 2457

 • Republic Act No. 2458

 • Republic Act No. 2459

 • Republic Act No. 2460

 • Republic Act No. 2461

 • Republic Act No. 2462

 • Republic Act No. 2463

 • Republic Act No. 2464

 • Republic Act No. 2465

 • Republic Act No. 2466

 • Republic Act No. 2467

 • Republic Act No. 2468

 • Republic Act No. 2469

 • Republic Act No. 2470

 • Republic Act No. 2471

 • Republic Act No. 2472

 • Republic Act No. 2473

 • Republic Act No. 2474

 • Republic Act No. 2475

 • Republic Act No. 2476

 • Republic Act No. 2477

 • Republic Act No. 2478

 • Republic Act No. 2479

 • Republic Act No. 2480

 • Republic Act No. 2481

 • Republic Act No. 2482

 • Republic Act No. 2483

 • Republic Act No. 2484

 • Republic Act No. 2485

 • Republic Act No. 2486

 • Republic Act No. 2487

 • Republic Act No. 2488

 • Republic Act No. 2489

 • Republic Act No. 2490

 • Republic Act No. 2491

 • Republic Act No. 2492

 • Republic Act No. 2493

 • Republic Act No. 2494

 • Republic Act No. 2495

 • Republic Act No. 2496

 • Republic Act No. 2497

 • Republic Act No. 2498

 • Republic Act No. 2499

 • Republic Act No. 2500