Republic Act No. 1780

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

REPUBLIC ACTS
REPUBLIC ACT NO. 1780
REPUBLIC ACT NO. 1780 - AN ACT CREATING CERTAIN BARRIOS IN THE MUNICIPALITY OF EL NIDO, PROVINCE OF PALAWAN
Section 1. The following barrios in the Municipality of El Nido, Province of Palawan, are hereby created:

1. Barrio Villa Paz comprising the sitios of New Igabas, Candolay, Malapaho, Mabeeten, Dewel, Nalbekan, and Lapia;

2. Barrio Bebeladan comprising the sitios of Mainlong, Bolabod, Balete, Culiong, Codongnon, Vigan, Pagawanen, Laeblaeban, Talulap, Bocboc, Miadiao, Avirawan, Pita, Deboluan, Balay-Bacaco, Kiminawit, Pamontonan, Simpian, Binabanan, Tegas, and Pinacpanacan;

3. Barrio Bagong-Bayan comprising the sitios of Manogtog, Cadleman, Pinagtual, Omao, Nami, Tebey, Bato, Tuay, Cataaban, and Lomocob;

4. Barrio Pasade comprising the sitios of Lamoro, Cagbatang, Bulalacao, Pinaantean, Quinawaan, Nagbaclao, Colantod, Loblob, and Badiang;

5. Barrio Sibaltan comprising the sitios of Turatod, Buluang, Santa Monica, Senodioc, Laolao, Caboan, Tapic, Panian, Guitan, Loro, and Nagcalasag;

6. Barrio Barotuan comprising the sitios of Taberna, Locaroc, Nagpan, Yocoton, Calitang, Wawa, Makinit, Canoling, Mabaaon, and Mapeldeten;

7. Barrio San Fernando comprising the sitios of Panian, Madorianen, Dipnay, Maubog, Guenleng, Palabuayan, Paraaycayan, San Pablo, and Olac-olacan; and

8. Barrio Villa Libertad comprising the sitios of Calelenday, Taolili, Boloc, Inigtan, Mepague, Matolatolaon, Dao, Batbat, Madacotdacot, Nasigdan, Semenled, Bancalen, and Cagbanaba.

Sec. 2. This Act shall take effect upon its approval.cralaw

Approved: June 21, 1957

chanrobles virtual law library
Back to Main

chanroblesvirtuallawlibrary

chanrobles.com

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com


REPUBLIC ACT NOS. 1701 - 1800                  

 • Republic Act No. 1701

 • Republic Act No. 1702

 • Republic Act No. 1703

 • Republic Act No. 1704

 • Republic Act No. 1705

 • Republic Act No. 1706

 • Republic Act No. 1707

 • Republic Act No. 1708

 • Republic Act No. 1709

 • Republic Act No. 1710

 • Republic Act No. 1711

 • Republic Act No. 1712

 • Republic Act No. 1713

 • Republic Act No. 1714

 • Republic Act No. 1715

 • Republic Act No. 1716

 • Republic Act No. 1717

 • Republic Act No. 1718

 • Republic Act No. 1719

 • Republic Act No. 1720

 • Republic Act No. 1721

 • Republic Act No. 1722

 • Republic Act No. 1723

 • Republic Act No. 1724

 • Republic Act No. 1725

 • Republic Act No. 1726

 • Republic Act No. 1727

 • Republic Act No. 1728

 • Republic Act No. 1729

 • Republic Act No. 1730

 • Republic Act No. 1731

 • Republic Act No. 1732

 • Republic Act No. 1733

 • Republic Act No. 1734

 • Republic Act No. 1735

 • Republic Act No. 1736

 • Republic Act No. 1737

 • Republic Act No. 1738

 • Republic Act No. 1739

 • Republic Act No. 1740

 • Republic Act No. 1741

 • Republic Act No. 1742

 • Republic Act No. 1743

 • Republic Act No. 1744

 • Republic Act No. 1745

 • Republic Act No. 1746

 • Republic Act No. 1747

 • Republic Act No. 1748

 • Republic Act No. 1749

 • Republic Act No. 1750

 • Republic Act No. 1751

 • Republic Act No. 1752

 • Republic Act No. 1753

 • Republic Act No. 1754

 • Republic Act No. 1755

 • Republic Act No. 1756

 • Republic Act No. 1757

 • Republic Act No. 1758

 • Republic Act No. 1759

 • Republic Act No. 1760

 • Republic Act No. 1761

 • Republic Act No. 1762

 • Republic Act No. 1763

 • Republic Act No. 1764

 • Republic Act No. 1765

 • Republic Act No. 1766

 • Republic Act No. 1767

 • Republic Act No. 1768

 • Republic Act No. 1769

 • Republic Act No. 1770

 • Republic Act No. 1771

 • Republic Act No. 1772

 • Republic Act No. 1773

 • Republic Act No. 1774

 • Republic Act No. 1775

 • Republic Act No. 1776

 • Republic Act No. 1777

 • Republic Act No. 1778

 • Republic Act No. 1779

 • Republic Act No. 1780

 • Republic Act No. 1781

 • Republic Act No. 1782

 • Republic Act No. 1783

 • Republic Act No. 1784

 • Republic Act No. 1785

 • Republic Act No. 1786

 • Republic Act No. 1787

 • Republic Act No. 1788

 • Republic Act No. 1789

 • Republic Act No. 1790

 • Republic Act No. 1791

 • Republic Act No. 1792

 • Republic Act No. 1793

 • Republic Act No. 1794

 • Republic Act No. 1795

 • Republic Act No. 1796

 • Republic Act No. 1797

 • Republic Act No. 1798

 • Republic Act No. 1799

 • Republic Act No. 1800