Batas Pambansa Bilang 36

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

MGA BATAS PAMBANSA

BATAS PAMBANSA BILANG. 36

BATAS PAMBANSA BLG. 36 - AN ACT IMPOSING AN ENERGY TAX ON ELECTRIC POWER CONSUMPTION

Section 1. Energy Tax on Electric Power Consumption.
chanrobles.com


MGA BATAS PAMBANSA BLG. 1 - 50                  

 • Batas Pambansa Bilang 2

 • Batas Pambansa Bilang 1

 • Batas Pambansa Bilang 3

 • Batas Pambansa Bilang 4

 • Batas Pambansa Bilang 5

 • Batas Pambansa Bilang 6

 • Batas Pambansa Bilang 7

 • Batas Pambansa Bilang 8

 • Batas Pambansa Bilang 9

 • Batas Pambansa Bilang 10

 • Batas Pambansa Bilang 11

 • Batas Pambansa Bilang 12

 • Batas Pambansa Bilang 13

 • Batas Pambansa Bilang 14

 • Batas Pambansa Bilang 15

 • Batas Pambansa Bilang 16

 • Batas Pambansa Bilang 17

 • Batas Pambansa Bilang 18

 • Batas Pambansa Bilang 19

 • Batas Pambansa Bilang 20

 • Batas Pambansa Bilang 21

 • Batas Pambansa Bilang 22

 • Batas Pambansa Bilang 23

 • Batas Pambansa Bilang 24

 • Batas Pambansa Bilang 25

 • Batas Pambansa Bilang 26

 • Batas Pambansa Bilang 27

 • Batas Pambansa Bilang 28

 • Batas Pambansa Bilang 29

 • Batas Pambansa Bilang 30

 • Batas Pambansa Bilang 31

 • Batas Pambansa Bilang 32

 • Batas Pambansa Bilang 33

 • Batas Pambansa Bilang 34

 • Batas Pambansa Bilang 35

 • Batas Pambansa Bilang 36

 • Batas Pambansa Bilang 37

 • Batas Pambansa Bilang 38

 • Batas Pambansa Bilang 39

 • Batas Pambansa Bilang 40

 • Batas Pambansa Bilang 41

 • Batas Pambansa Bilang 42

 • Batas Pambansa Bilang 43

 • Batas Pambansa Bilang 44

 • Batas Pambansa Bilang 45

 • Batas Pambansa Bilang 46

 • Batas Pambansa Bilang 47

 • Batas Pambansa Bilang 48

 • Batas Pambansa Bilang 49

 • Batas Pambansa Bilang 50