Batas Pambansa Bilang 28

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

MGA BATAS PAMBANSA

BATAS PAMBANSA BILANG. 28

BATAS PAMBANSA BLG. 28 - AN ACT CHANGING THE NAME OF ZAMBALES PROVINCIAL HOSPITAL TO PRESIDENT RAMON MAGSAYSAY MEMORIAL HOSPITAL

Section 1. The name of Zambales Provincial Hospital in the Province of Zambales is hereby changed to President Ramon Magsaysay Memorial Hospital.

Sec. 2. This Act shall take effect upon its approval.

Approved: April 20, 1979.

chan robles virtual law library
Back to Main


Since 19.07.98.

chanrobles.com

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com


MGA BATAS PAMBANSA BLG. 1 - 50                  

 • Batas Pambansa Bilang 2

 • Batas Pambansa Bilang 1

 • Batas Pambansa Bilang 3

 • Batas Pambansa Bilang 4

 • Batas Pambansa Bilang 5

 • Batas Pambansa Bilang 6

 • Batas Pambansa Bilang 7

 • Batas Pambansa Bilang 8

 • Batas Pambansa Bilang 9

 • Batas Pambansa Bilang 10

 • Batas Pambansa Bilang 11

 • Batas Pambansa Bilang 12

 • Batas Pambansa Bilang 13

 • Batas Pambansa Bilang 14

 • Batas Pambansa Bilang 15

 • Batas Pambansa Bilang 16

 • Batas Pambansa Bilang 17

 • Batas Pambansa Bilang 18

 • Batas Pambansa Bilang 19

 • Batas Pambansa Bilang 20

 • Batas Pambansa Bilang 21

 • Batas Pambansa Bilang 22

 • Batas Pambansa Bilang 23

 • Batas Pambansa Bilang 24

 • Batas Pambansa Bilang 25

 • Batas Pambansa Bilang 26

 • Batas Pambansa Bilang 27

 • Batas Pambansa Bilang 28

 • Batas Pambansa Bilang 29

 • Batas Pambansa Bilang 30

 • Batas Pambansa Bilang 31

 • Batas Pambansa Bilang 32

 • Batas Pambansa Bilang 33

 • Batas Pambansa Bilang 34

 • Batas Pambansa Bilang 35

 • Batas Pambansa Bilang 36

 • Batas Pambansa Bilang 37

 • Batas Pambansa Bilang 38

 • Batas Pambansa Bilang 39

 • Batas Pambansa Bilang 40

 • Batas Pambansa Bilang 41

 • Batas Pambansa Bilang 42

 • Batas Pambansa Bilang 43

 • Batas Pambansa Bilang 44

 • Batas Pambansa Bilang 45

 • Batas Pambansa Bilang 46

 • Batas Pambansa Bilang 47

 • Batas Pambansa Bilang 48

 • Batas Pambansa Bilang 49

 • Batas Pambansa Bilang 50