Batas Pambansa Bilang 663

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

MGA BATAS PAMBANSA

BATAS PAMBANSA BILANG. 663

BATAS PAMBANSA BLG. 663 - AN ACT CHANGING THE NAME OF THE PINAGLABANAN ELEMENTARY SCHOOL UNIT I IN BARANGAY ONSE, MUNICIPALITY OF SAN JUAN, METROPOLITAN MANILA, TO MABABANG PAARALANG NICANOR C. IBUNA

Section 1. The name of the Pinaglabanan Elementary School Unit I in Barangay Onse, Municipality of San Juan, Metropolitan Manila, is hereby changed to Mababang Paaralang Nicanor C. Ibuna.

Sec. 2. This Act shall take effect upon its approval.

Approved: March 7, 1984.

chan robles virtual law library
Back to Main


Since 19.07.98.

chanrobles.com

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com


MGA BATAS PAMBANSA BLG. 651 - 700                  

 • Batas Pambansa Bilang 651

 • Batas Pambansa Bilang 652

 • Batas Pambansa Bilang 653

 • Batas Pambansa Bilang 654

 • Batas Pambansa Bilang 655

 • Batas Pambansa Bilang 656

 • Batas Pambansa Bilang 657

 • Batas Pambansa Bilang 658

 • Batas Pambansa Bilang 659

 • Batas Pambansa Bilang 660

 • Batas Pambansa Bilang 661

 • Batas Pambansa Bilang 662

 • Batas Pambansa Bilang 663

 • Batas Pambansa Bilang 664

 • Batas Pambansa Bilang 665

 • Batas Pambansa Bilang 666

 • Batas Pambansa Bilang 667

 • Batas Pambansa Bilang 668

 • Batas Pambansa Bilang 669

 • Batas Pambansa Bilang 670

 • Batas Pambansa Bilang 671

 • Batas Pambansa Bilang 672

 • Batas Pambansa Bilang 673

 • Batas Pambansa Bilang 674

 • Batas Pambansa Bilang 675

 • Batas Pambansa Bilang 676

 • Batas Pambansa Bilang 677

 • Batas Pambansa Bilang 678

 • Batas Pambansa Bilang 679

 • Batas Pambansa Bilang 680

 • Batas Pambansa Bilang 681

 • Batas Pambansa Bilang 682

 • Batas Pambansa Bilang 683

 • Batas Pambansa Bilang 684

 • Batas Pambansa Bilang 685

 • Batas Pambansa Bilang 686

 • Batas Pambansa Bilang 687

 • Batas Pambansa Bilang 688

 • Batas Pambansa Bilang 689

 • Batas Pambansa Bilang 690

 • Batas Pambansa Bilang 691

 • Batas Pambansa Bilang 692

 • Batas Pambansa Bilang 693

 • Batas Pambansa Bilang 694

 • Batas Pambansa Bilang 695

 • Batas Pambansa Bilang 696

 • Batas Pambansa Bilang 697

 • Batas Pambansa Bilang 698

 • Batas Pambansa Bilang 699

 • Batas Pambansa Bilang 700