Batas Pambansa Bilang 505

PHILIPPINE LAWS, STATUTES, CODES & ISSUANCES


PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY

MGA BATAS PAMBANSA

BATAS PAMBANSA BILANG. 505

BATAS PAMBANSA BLG. 505 - AN ACT CHANGING THE NAME OF THE MABABANG PAARALAN NG BUENAVISTA IN THE MUNICIPALITY OF ALABAT, PROVINCE OF QUEZON, TO RUFINA-TIBURCIO CAMACHO ELEMENTARY SCHOOL

Section 1. The name of the Mababang Paaralan ng Buenavista in the Municipality of Alabat, Province of Quezon, is changed to Rufina-Tiburcio Camacho Elementary School.

Sec. 2. This Act shall take effect upon its approval.

Approved: June 10, 1983.
chan robles virtual law library
Back to Main


Since 19.07.98.

chanrobles.com

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com


MGA BATAS PAMBANSA BLG. 501 - 550                  

 • Batas Pambansa Bilang 501

 • Batas Pambansa Bilang 502

 • Batas Pambansa Bilang 503

 • Batas Pambansa Bilang 504

 • Batas Pambansa Bilang 505

 • Batas Pambansa Bilang 506

 • Batas Pambansa Bilang 507

 • Batas Pambansa Bilang 508

 • Batas Pambansa Bilang 509

 • Batas Pambansa Bilang 510

 • Batas Pambansa Bilang 511

 • Batas Pambansa Bilang 512

 • Batas Pambansa Bilang 513

 • Batas Pambansa Bilang 514

 • Batas Pambansa Bilang 515

 • Batas Pambansa Bilang 516

 • Batas Pambansa Bilang 517

 • Batas Pambansa Bilang 518

 • Batas Pambansa Bilang 519

 • Batas Pambansa Bilang 520

 • Batas Pambansa Bilang 521

 • Batas Pambansa Bilang 522

 • Batas Pambansa Bilang 523

 • Batas Pambansa Bilang 524

 • Batas Pambansa Bilang 525

 • Batas Pambansa Bilang 526

 • Batas Pambansa Bilang 527

 • Batas Pambansa Bilang 528

 • Batas Pambansa Bilang 529

 • Batas Pambansa Bilang 530

 • Batas Pambansa Bilang 531

 • Batas Pambansa Bilang 532

 • Batas Pambansa Bilang 533

 • Batas Pambansa Bilang 534

 • Batas Pambansa Bilang 535

 • Batas Pambansa Bilang 536

 • Batas Pambansa Bilang 537

 • Batas Pambansa Bilang 538

 • Batas Pambansa Bilang 539

 • Batas Pambansa Bilang 540

 • Batas Pambansa Bilang 541

 • Batas Pambansa Bilang 542

 • Batas Pambansa Bilang 543

 • Batas Pambansa Bilang 544

 • Batas Pambansa Bilang 545

 • Batas Pambansa Bilang 546

 • Batas Pambansa Bilang 547

 • Batas Pambansa Bilang 548

 • Batas Pambansa Bilang 549

 • Batas Pambansa Bilang 550